Saltear al contenido principal

Qualsevol psicoteràpia
pretén CANVIS.
La psicoteràpia cognitiva,
és altament recomanable
i eficaç per aconseguir CANVIS

 

Amb qualsevol teràpia es pretén UN CANVI per a millorar el benestar anímic-emocional i augmentar la intel·ligència emocional, gràcies als nous recursos i instruments apresos durant la psicoteràpia i la seva posada en pràctica, la qual cosa es reflectirà a més, en canvis de conducta.

Una psicoteràpia pot ser de gran utilitat en alguns moments vitals o davant la presència de malestar emocional i /o anímic, per diversitat de conflictes personals, interpersonals, laborals, etc, o com a forma de millorar l’autoconeixement, potenciar habilitats i recursos personals, o modificar conductes i sistemes de creences poc constructives o clarament perjudicials….En casos de depressió, ansietat, TOC, fòbies, etc. també està molt indicada una psicoteràpia.

El fonament central de l’enfocament psicoterapéutico amb el qual treball, la Teràpia Racional Emotiu Conductual (TREC), part de la premissa que no ens pertorba el que passa: les circumstàncies, experiències, etc…, sinó, majoritàriament,el que pensem sobre les circumstàncies i vivències i de com interpretem les experiències. La pertorbació o malestar emocional, radica, en gran part, en allò que pensem de nosaltres mateixos, dels altres, del món, de la vida… i en com ens comportem, a causa del que sentim i pensem.

La TREC ensenya a:
• Identificar les creences disfuncionals, en gran part responsables de les pertorbacions emocionals.
• Debatre aquestes creences.
• Reformular aquestes creences, de forma adaptativa, constructives, flexible, realista, lògica i pràctica.
• Incorporar les noves idees al sistema de creences personal per a modificar l’emoció que ens pertorba.
• Adquirir noves habilitats de pensament, per a posar-les en pràctica en el present i en el futur, canviant també les conductes contraproduents.
• Gestionar de forma més adequada i beneficiosa, pensaments, emocions i comportaments.
• Potenciar els recursos personals.

L’objectiu final és reduir la vulnerabilitat a la pertorbació emocional i augmentar la capacitat de gestionar de forma més adequada, els nostres pensaments, emocions i comportament.

Volver arriba