Saltear al contenido principal

Les parelles
que funcionen,

no estan exemptes
de conflictes,

però saben com
resoldre’ls

de forma constructiva
per canviar

 

Els conflictes o dificultats a les relacions de parella, són freqüents…

Davant canvis importans en les curcumstàcies vitals, com ara la maternitat i paternitat, la partida dels fills de llar familiar, malalties i un ampli etcètera, poden sorgir problemes o fer evidents conflictes latents. En ocasions, la parella no cumpleix amb les expectatives de relació d’algun, o de tots dos membres.

Les raons més freqüents del trencament de parelles al nostre entorn, són: una mala comunicació, infidelitats, gelos, familiars que interfereixen a la relació i addiccions, encara que naturalment, hi ha moltes altres…

Des de la perspectiva de la psicologia cognitiva, s’han analitzat patrons de relació entre parelles amb problemes, especialment de comunicació i d’habilitats de resolució de problemes, però també altres, com ara patrons conductuals o ceences irracionals, que s’instal·len en parelles amb confictes i matenen els problemes.

La Teràpia Racionals Emotiu Conductual (TREC), centra la seva actuació psicoterapèutica amb parelles fonamentalment en:

• Objectivar i identificar de forma adient les fonts de conflicte.

• Prendre consciència de les responsabilitats personals en el problema.

• Millorar els recursos de comunicació eficient.

• Adquirir habilitats de resolució de conflictes, negociació i presa d’acords.

• Incrementar el recolzament i comprensió de l’altre, per millorar la intimitat mitjançant l’empatia i les expressions adients.

• Canviar els patrons de pensaments irracionals, disfuncionals o desadaptatius.

• Modificar conductes per a l’ús d’estratègies de control constructives i efients.

La psicoteràpia de parella, pot ser altament eficaç, tant quan hi ha una voluntat de reparació, reconstrucció o millora de la relació, com durant un trencament, per minimitzar els perjudicis dels membres de la parella, fills I altres familiars I amics.

Volver arriba