Saltear al contenido principal

“Un espai de
possibilitats
infinites de canvi…”

 

La hipnosi clínica o terapèutica, és una tècnica que pot ser emprada en psicoteràpia amb objectius molt diferents, com a coajudant dins d’un procés psicoterapèutic més ampli, bé, davant demandes més específiques: tabaquisme, dietes, insomni, etc.

És molt important ressaltar que la hipnosi clínica, terapèutica, té sempre una finalitat i intenció merament curativa o d’ajuda en el procés psicoterapèutic.

L’estat de “trance” hipnòtic, es crea per la connexió  amb un mateix i és un estat fisiològic, mental i de consciència, totalment natural i integral, que tots experimentem en diversitat de moments al llarg de la vida. Suposa un “trance” entre estats de consciència diferents, amb nivells de profunditat variable. Estem en “trance “de forma involuntària o voluntàriament, mitjançant la “inducció al trance”, que pot ser “autoaplicada”, o facilitada -en el cas de la hipnosi clínica-, per la/el terapeuta. És fonamental tenir en compte que “tota hipnosi, és autohipnosis”, és a dir: no s’indueix o facilita un estat de trance, si la persona no té la predisposició a entrar en trance, sintonitza amb aquesta intenció i “deixa que passi…”

El “trance” es caracteritza per una atenció focalitzada en un mateix; en context psicoterapèutic, habitualment s’utilitza la relaxació com a vehicle. L’atenció relaxada, facilita el flux de comunicació entre conscient i inconscient, la qual cosa permet:
• Accedir a informació, records, imatges i recursos personals emergents, que romanen, de vegades, ignorats, censurats, desestimats….
• Potenciar recursos personals.
• Transformar problemes, en recursos.
• Obrir-se a l’intercanvi i a experiències noves.
• Activar la intel·ligència creativa, per a obtenir respostes i pensaments divergents -“qualsevol patró humà fix, pot experimentar-se i expressar-se de maneres virtualment infinites”-. Mitjançant el trance, els “filtres” de la realitat, creences, prejudicis, patrons fixos… es flexibilitzen, per a construir nous patrons i visions de la realitat i de la identitat personal.
• Dissoldre preocupacions o enfocaments poc constructius.
• Ampliar l’atenció més enllà dels problemes a un camp més ampli, de possibilitats infinites.
• Donar-se respostes, trobar revelacions… aprendre…Que una intel·ligència i saviesa personal més profunda, s’uneixi a la ment conscient, establint comunicació i intercanvi de continguts, per a reconfigurar, resignificar i revaluar informació i experiències, i així, reestructurar-les de forma més saludable.
• Potenciar l’autoconeixement.

Volver arriba